Hjärtstartare till Norrbyskär

Hjärtstartare till Norrbyskär

KFUM på Norrbyskär hörde av sig för att höra om det fanns någon möjlighet att Hjärt-och Lungsjukas förening kunde hjälpa till så att det kom en hjärtstartare till ön.
Jag tog med sig förfrågan till Länsföreningens styrelsemöte senast. Där togs KFUM:s motivering emot med gillande och beslut togs att donera en hjärtstartare till ön.
Det är mycket föreningsversamhet med äldre besökare och lite kommersiell verksamhet på ön som skulle kunna sponsra en apparat. 
Föreningen levererade en hjärtstartare den 2 sept, och den togs emot med tacksamhet. 

Här överlämnar Erik Wiklund Umeå, Hjärtstartaren för Länsföreninges räkning till personalen på KFUM på Norrbyskär. Från vänster syn här KFUM:s Philip, Helena, Ola som är verksamhetsansvarig, jag Erik Wiklund från Hjärt-och Lungsjukas länsförening samt längst till höger Johan Isaksson, initiativtagare till kontakten med oss.

Viktor från KFUM höll i kameran