Styrelse

Styrelse

Ordförande
Sture Olsson
Bärnstensvägen 117
907 41 Umeå
tel
070-384 95 75
olsson.sture@gmail.com

Vice Ordförande
Jan-Olof Jacobsson
Smedsgatan 9A
903 22 Umeå
070-668 79 67

Kassör
Margaretha Rasmusson
V Kyrkogatan 3
903 29 Umeå
076-772 21 01
margaretha.rasmusson@gmail.com

Sekreterare/ adjungerad
Anna-Greta Eriksson
Tel jobb 090-70 66 14
UMEÅ
umea.hjart-lung@ac.hso.se

Ordinarie Styrelseledamöter

Sture Olsson
070-384 95 75
UMEÅ
olsson.sture@gmail.com

Mats Olofsson
Verkholmen 54
907 88 Täfteå
070-376 01 34
mats.h.olofsson@gmail.com


Stina Kondén
070-228 05 22
UMEÅ
stina.konden@glassen.nu

 

Ersättare i Styrelsen

Ulf Rådal
076-823 93 19
UMEÅ
ulfradal@hotmail.com