Historik

Historik

Vår förening har funnits sedan år 1943. Då den först bildades fick den namnet KONVALESCENTFÖRNINGEN LÖVSTA. UMEÅ
De har nu gått en del år och föreningen har byt namn.
På länkarna till vänster kan ni få lite historik från föreningens olika jubileum. Där har bl.a. Florence Persson nedtecknat lite historik.
Florence Persson var föreningens ordförande 1964-1965.

 Lövsta 25 år

Lövsta 40 år dok.1

Lövsta 40 år dok.2.pdf

Lövsta 50 år

Lovsta 50 år bil.1.pdf

Lovsta 60 år.pdf