Årsmötet 2020

Årsmötet 2020

Är du noterad i din förening som deltagande vid årets årsmöte får du strax uppgifter om hur du loggar in telefonkonferensen. 

Årsmöte för Länsföreningen har genomförts.  

Här är vår verksamhetsplan. 
Länsföreningen HjärtLung Västerbotten Verksamhetsplan 2020 Utbildning/träff för nyvalda, styrelser, egenvårdsombud och studieorganisatörer Utbildning av berörda personer i varje lokalförening ang våra hemsidor samt hur t ex Facebookgrupper och ny teknik för sms-användning kan utvecklas 16 maj Vårfest för alla HL-föreningar i länet Hotell Lappland Lycksele kl 16.30-22.00

Projekt: Sedd i vården-personcentrerad vård. Fortsatt satsning på ämnet med Länsföreningen som övergripande resurs Utbildning av instruktörer i lokalföreningarna i Hjärt-Lungräddning samt hur hjärtstartare fungerar och ska användas Fokusera på att uppmuntra alla lokalföreningar att driva friskvårdssatsningar, exempelvis där Hälsans Stig finns eller där andra promenad-, gång- och löparstråk finns tillgängliga Länsföreningen ska öka graden av opinionsbildning i länet kring våra kärnuppgifter. Skapa fördjupad dialog med berörda myndigheter och organisationer samt Region Västerbotten Länsföreningen ska under året verka för att alla i länet blir mer medvetna om vad HjärtLung föreningarna står för och därigenom lägga bra grund för medlemskap. Länsföreningens styrelse ska under året besöka samtliga lokalföreningar och dess styrelse. Genomföra i möjligaste mån övriga utbildningar/träffar som efterfrågas av lokalföreningarna