Styrelse

Styrelse

Ordförande

Vakant

Kassör och webb-redaktör

Lars Åkerblom 073-3876899 akerblom@live.com

Sekreterare och ombud EVO-hjärta

Elsie-Britt Tuomi 073-1599809 eb.tuomi392@spray.se

Ledamot och Studieorganisatör

Stig Rann 070-6682927 si-rann@telia.com

Ledamot

Bertil Nilsson 070-6473085 bertil.r.nilsson@gmail.com

Birgitta Larsson 070-6684729 bigo.larsson@hotmail.com

Morgan Tällsjö 070-3382610 eb.tuomi392@spray.se

Ersättare i styrelsen

Vivianne Källgren 070-6873496 kallgrenvivianne@gmail.com

Inger Frykman 0565-13813

Kerstin Persson 0533-14924

Ombud EVO-lunga

Dick Svensson 070-6319147 agneta.e.magnor@gmail.com

Revisor 

Lillvor Bergh 0533-41872 lillvorb@hotmail.com

Gunnel Tällsjö 0533-10308

Revisorsersättare

Erland Hagström 054-159338

Eva Ellisson 0533-12126

Valberedning

Rigmor Paulsson 076-1718851 rigmor.paulsson@gmail.com

Ersättare valberedning

 Vakant