Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll

Årsmöteshandlingar Årsmötet 2017,  Årsmötet 2018

Årsmöteshandlingarna 2018 redovisas tills vidare under fliken   Nyheter

Årsmötet i Uppsala 14 mars 2018

Representation under 2018

Konstituerande styrelsemöte  2018

Årsmötet i Uppsala 30mars 2017

Verksamhetsberättelse  län 2017

Styrelsen, Adresser (styrelsen 2017 ! )

Medlemsregistret Support län

Konstituerande sammanträde 2017