Styrelse

Styrelse

14 mars 2018 valdes ny styrelse för Länsföreningen och styrelsen konstituerades därefter .

Ordförande

Allan Larsson
018-302735
UPPSALA
allan.ekohist@telia.com

Vice Ordförande

Hans-Olov (Olle) Andersson
0173-10148
ÖSTHAMMAR
olleandersson.oas@gmail.com

Kassör

Olavi Lång
018-352515
SKYTTORP
langolavi51@gmail.com

Sekreterare

Sture Nordström
0171-440825
ENKÖPING
sture.nordstrom@telia.com

Ordinarie Styrelseledamot

Ola Jakobssob
0171-474063
GRILLBYN
0293-71864
TIERP
olajacobsson@swipnet.se

Ulla Eriksson
0294-20030
TIERP
ulla@medialux.com

Aila Nylund
0171-474063
GRILLBY
aila.nylund@eoutlook.com

Ersättare i Styrelsen

Bertil Alm
0174-10916
ALUNDA

Åke Eriksson
0295-10361
ÖRBYHUS

Kristina Johansson

Eva Eriksson
018-322503
UPPSALA
eva.kristin.eriksson@gmail.com

Revisorer

Rolf Edström, Uppsala

Birgitta Burman-Johansson