Motion/Aktiviteter

Motionserbjudanden

Våren 2019 :    Välkommen att delta !

Aktiviteterna startar i regel vecka 2, 2019 (se aktuell aktivitet!)

Avgifterna har inte höjts sedan hösten 2018 ! Se vid respektive aktivitet

Klicka på rubrikerna till vänster så får du reda på mer om de olika aktiviteterna.    OBS! Alla medlemmar i föreningen är välkomna att delta!  

Programmen är specialanpassade för hjärt- och lungsjuka och organiseras i samarbete med Korpen

Du får vara med en gång gratis innan du bestämmer dig!

Avgiften 

betalas så fort som möjligt till föreningens  plusgiro 17 87 09 - 2 

 Detta konto används endast för aktivitetsavgifter till föreningen, ej för årsavgiften

Ange på blanketten

ditt namn och vilken aktivitet  (även tidpunkt) det gäller.

Betald medlemsavgift i Hjärt- och Lungsjukas förening är ett krav för att delta i våra aktiviteter. Detta för att du då är försäkrad under aktiviteten samt resan till och från.