Motionserbjudanden

Motionserbjudanden

Motion/aktivitet Hösten 2019 

Starttider och avgifter

Se information för respektive aktivitet i sökrutan till vänster

Välkommen att delta !

I sökrutan får du reda på mer om de olika aktiviteterna.  

OBS!   Alla medlemmar i föreningen är välkomna att delta!  

Programmen är specialanpassade för hjärt- och lungsjuka och organiseras i samarbete med Korpen

Du får vara med en gång gratis innan du bestämmer dig!

Avgift 

betalas så fort som möjligt till föreningens  plusgiro 17 87 09 - 2 

Detta konto används endast för aktivitetsavgifter till föreningen, ej för årsavgiften

Ange på blanketten

ditt namn och vilken aktivitet  (även tidpunkt) det gäller.

Betald medlemsavgift i Hjärt- och Lungsjukas förening är ett krav för att delta i våra aktiviteter. Detta för att du då är försäkrad under aktiviteten samt resan till och från.