Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar

Här hittar du de tre senaste årens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och ekonomi/årsredovisning. Äldre årsmöteshandlingar finns i vårt arkiv

Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelsen för det år som varit samt Verksamhetsplanen för det kommande året är årsmötets viktigaste handlingar. Av prokollen framgår bland annat vilka som valts till olika funktioner inom föreningen. Av vår verksamhetsplan och budget för innevarnade år framgår vad vi planerar att göra och hur vi tänker använda v

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2018.pdf

Årsmötesprotokoll 2019.pdf

Årsmötesprotokoll 2020 (1).pdf 

Årsmötesprotokoll 2021.pdf

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2017.pdf

Verksamhetsberättelse 2018.pdf

Verksamhetsberättelse 2019.pdf

Verksamhetsberättelse 2020.pdf

 Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2018.pdf

Verksamhetsplan o budget 2019.pdf

 Verksamhetsplan o budget 2020.pdf

Verksamhetsplan o budget 2021.pdf

Ekonomi /Årsredovisning/Revisionsberättelser

Budget 2018.pdf

Balans och resultaträkning 2018.pdf

Revisionsberättelse 2018.pdf

Balans- och resultaträkning 2019.pdf

Balans- och resultaträkning 2020.pdf

Revisionsberättelse 2019.pdf

Revisionsberättelse 2020.pdf