Invigning smultronställe

Invigning smultronställe 160615

Krutudden Östhammar

Ett Smultronställe är utflyktsmål som Upplandsstiftelsen, tillsammans med andra sponsorer, valt ut eftersom man bedömt att det har höga natur- och friluftsvärden och är trevligt och tillgängligt för besökare. Ett Smultronställe i naturen ska uppfylla uppsatta kvalitetsmål enligt en checklista och vara godkänt av en styrgrupp. Ett Smultronställe är tillgängligt för alla och man behöver inte betala inträde. Det finns ett 30-tal Smultronställen i länet och fler är på gång. Se www.upplandsstiftelsen.se