Hälsans Stig Enköping

Hälsans Stig i Enköping

Runt om i Sverige finns det ca 130 Hälsans Stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk, lätta att ta sig fram på. I Enköping finns nu två slingor, den Västra och den Östra.

På Hälsans Stig promenerar du tryggt och säkert - vardagsmotion som är bra för din hälsa.

Hälsans stig på Naturkartan

Länk till att hämta kartor, både för Enköping, men också om ni vill hitta en stig i en annan kommun, hittar ni här på Hälsans stig,

Information från kommunen om stigarna

Ni kan även läsa mera om stigarna på Kommunens hemsida:
Hälsans Stig - Västra
Hälsans Stig - Östra