Vattengymnastik

Vattengymnastik

Förhandlingar med Locum pågår om denna aktivitet. Det går inte att lova att de olika gymnastikformerna kommer igång på nyåret 2020. Vi hoppas dock kunna lösa problematiken och ha verksamheten igång igen till höstterminen.