Haninge-Tyresö

Riksförbundet HjärtLung Haninge-Tyresö

Vi är en ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv.

Kallelse till extra årsmöte genom poströstning den 21 juni 2023

Den 29 maj skickas en kallelse ut till medlemmarna i Riksförbundet HjärtLung Haninge-Tyresö om ett extra årsmöte. Det är länföreningen i Stockholm som kallar till möte och har postat handlingar och poströstformulär. Det sker åter igen med poströstning och ett förfrankerat kuvert skickas med. 

Senast den 21 juni 2023 ska det vara tillhanda vår postlåda.

Postadress: Rikförbundet HjärtLung Stockholms län,
St. Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

Handlingar till extra årsmötet

  1. Kallelse och formulär för poströstningen
  2. VB 2021 och 2022
  3. Ekonomisk rapport 2021-2023 samt revisionsberättelse
  4. Stadgarna

Hälsningar

Styrelsen i länsföreningen via ordförande Christina ”Kicki” Fjellström
Telefon: 070-713 08 80, info@stockholmslan.hjart-lung.se

Bakgrund

Föreningen i Haninge-Tyresö har kämpat under flera år att driva sin verksamhet. Men med ett minskat intresse och svårigheter att hitta personer som vill driva styrelsen och aktiviteter så blev det för svårt.

En viktig punkt på dagordningen för poströstningen är ett förslag om att besluta om en nedläggning av föreningen. För att detta ska kunna fullföljas behövs sedan ett ordinarie årsmöte i februari 2024, för ett andra beslut av upplösningen av föreningen.

Om föreningen läggs ned flyttas du som är kvarvarande medlem över till närliggande förening i Stockholms län där vi hoppas att du vill stanna och uppskatta verksamheten där.