Ordf-30okt2020

Information om föreläsningar

Hej!

Förutom all information i Livsgnistan 2 vill jag påminna om de digitala föreläsningarna som Riksförbundet HjärtLung ordnar. Läs mer på deras hemsida /för föreningar/.

Yvonne