15mars

Föreningens medlemmar kan hjälpa varandra!

Kan vi/ni hjälpa andra medlemmar?

Hej!
Du som är frisk, kry och inte tillhör riskgruppen för Coronaviruset tänk på att det kan finnas någon medlem i din närhet som behöver hjälp att handla.
  • Hör av dig till mig om du har möjlighet att hjälpa till!
  • Du som tillhör en riskgrupp och behöver hjälp att handla, hör av Dig till mig!

OBS: Om du känner till medlemmar som saknar dator och inte ser detta meddelande så vore det jättebra om du informerar dem om denna hjälp-möjlighet!

Stöd, trygghet och gemenskap!
HjärtLung Botkyrka-Salem
Yvonne Haglöf  ordförande 
Mobil: 076 29 59 105 eller E-post  
yvonnehaglof48@gmail.com