14mars

Vår förening ställer  in alla möten och aktiviteter

Föreningen ställer in alla våra möten!

(De kommer dock att tillsvidare finnas kvar på hemsidan.) 

Hej alla medlemmar!

På grund av nuvarande läge med Coronavirus har styrelsen idag beslutat att vår förening T.V. ställer in ALLA MÖTEN och AKTIVITETER som arrangerats av vår förening.

Med undantag av Vårfesten 18 april och Teaterresan 3 maj. Beslut om dessa kommer senare när vi vet mera om läget med Coronavirusets smittorisk.

Läget är som ni vet allvarligt och vi vill inte riskera spridning av Corona bland våra medlemmar. Ni ingår i de flesta fall p.g.a. ålder och sjukdom just de personer som kan få allvarliga sjukdomsförlopp!

STYRELSEN

OBS: Om du känner till medlemmar som saknar dator och inte ser detta meddelande så vore det jättebra om du informerar dem om att våra möten och aktiviteter t.v. är INSTÄLLDA!