Detta hände 2015

Detta hände  år 2015

Här hittar du information om aktiviteter, möten, resor, fester mm som vår förening kommer att genomföra detta år. Klicka på någon av PDF-rubrikerna här nedan för mera detaljinformation.

Veckoaktiviteter-Cirklar (PDF):

De är regelbuntet återkommande varje vecka eller i en följd av veckor. Veckoaktiviteterna strävar till att deltagarna skall få möjlighet att vara tillsammans med andra som har samma intresse samtidigt som de får fysiskt och/eller interlektuellt utbyte. 

GULA BLADET (PDF):  

Detta är ett informationsblad som alla medlemmar får hem i brevlådan. Det innehåller allt som planerats vid årets början. Ändringar och tillägg kan dock ske under året och annonseras i så fall bl.a. på denna plats.

Medlemsmöten, resor och fester:

Här  nedan finns information om de planerade möten, resor och fester som kommer att genomföras under året.

Tider och platser se nedan. Mer detaljerad information finns i Gula Bladet eller meddelas via speciella utskick i form av brev eller E-post. Du kan också ringa vår sekreterare Berit Boman 08-7785846 om du har några frågor.

MEDLEMSMÖTEN MED TEMA:

På dessa möten ges information om föreningens aktuella verksamhet. Dessutom har mötet ett eller flera teman med inbjudna gästföreläsare. Vi försöker hitta teman som berör vår egen verksamhet inom Hjärt -lung sjukdomar. Men det kan också förekomma teman av allmänt intresse, t.ex. reseskildringar mm.

18/10 14.00-17.00 Medlemsmöte, Lokalen Storvreten

15/11 14.00-17.00 Medlemsmöte, Lokalen Storvreten

FESTER OCH RESOR:

Några gånger per år anordnas fest för medlemmarna. Här bjuds för en rimlig avgift på mat och musikunderhållning. Vi sjunger allsång och har möjlighet att vinna fina priser på lotterier mm. En gång om året ordnas en endags bussresa till hemlig ort. Dessa fester och resor är mycket uppskattade.

25/4 14.00-20.30 Vårfest med Buffe´ , Tumba Folkets Hus

16/8 9.00-18.00 Hemlig Bussresa med mat och guidning, Samling ORREN

5/12 14.00-20.30 Julfest med julbord, mm, Tumba Folkets Hus

ANDRA TRÄFFAR:

Flera gånger per år anordnas möten, träffar i vår lokal på Storvreten. Det kan vara Bingo, Räk-afton, Trivselkväll, Vinprovning etc. Vissa är annonserade och planerade (se nedan) andra tillkommer mera spontant och sprids via personliga kontakter mellan medlemmar som träffas när de deltar i andra aktiviteter. 

11/5 18.00-            Nya medlemmar , Lokal, Orren

14/5  8.00-             Gökotta, samling Kaffestugan Granmora. Medtag eget kaffe mm 

14/6 12.00- 16.00  Friluftsdag Lida,Lida friluftsområde Stora Parkeringen

29/8 12.00- 15.00  Salemsdagen, Skönviksparken

12/9 10.00- 16.00  Hälsans dag, Ängskyrkan Storvreten, Tumba

25/9 18.00-  22.00 Räkafton, Lokalen Storvreten

5/10 18.00-            Nya medlemmar, Lokal ORREN

PLANERAT FÖR ÅR 2016:

9/1  18.00-  22.00 Julgransplundring, Lokalen Storvreten

14/2 11.00-  13,00 Alla Hjärtans Dag, Tumba Centrum

28/2   14.00-  17.00 Årsmöte, Lokalen Storvreten