Ordförande

Yvonne Haglöf

Skicka e-post

0762959105

Vice ordförande

Britta Berglund

Skicka e-post

Kassör

Kerstin Arvestad

Skicka e-post

Sekreterare

Britta Berglund

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Britt Bergh

Skicka e-post

Håkan Esterling

Skicka e-post

Barbro Agnhage

Skicka e-post

Håkan Lindgren

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Orvokki Norrman

Skicka e-post

Håkan Brantskog

Skicka e-post

Lena Fogelberg

Skicka e-post

Laila Ahl

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Sten Halvarsson

Skicka e-post

Gunnar Emanuelsson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Pirjo Nevalainen

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Arne Morell

Skicka e-post

Valberedning ordinarie

Inger Ros

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant