SeniorNet samarbete

Samarbete SeniorNet

Under våren 2022 fortsätter projektet mellan HjärtLung och SeniorNet!

Projektet innebär att vi som medlemmar i Botkyrka-Salems HjärtLung-förening kommer att kunna delta i SeniorNet Botkyrkas och SeniorNet Salems kurser och annan verksamhet på samma villkor som om vi var SeniorNet medlemmar. Vi behöver inte betala någon medlemsavgift till SeniorNet under våren 2022.

Kolla på länkarna här nedan för mer information om SeniorNets kurser och verksamhet :

Vid frågor kontakta mig!

Sten Halvarsson, kontaktman mot SeniorNet från vår förening