Styrelsen

Ordförande

Yvonne Haglöf

Skicka e-post

0762959105

Vice ordförande

Britta Berglund

Skicka e-post

Kassör

Kerstin Arvestad

Skicka e-post

Sekreterare

Britta Berglund

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Britt Bergh

Skicka e-post

Håkan Esterling

Skicka e-post

Barbro Agnhage

Skicka e-post

Håkan Lindgren

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Orvokki Norrman

Skicka e-post

Håkan Brantskog

Skicka e-post

Lena Fogelberg

Skicka e-post

Laila Ahl

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Sten Halvarsson

Skicka e-post

Gunnar Emanuelsson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Pirjo Nevalainen

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Arne Morell

Skicka e-post

Valberedning ordinarie

Inger Ros

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Klicka här nedan för:

Styrelse-bild2.jpg

Styrelse och revisorer 2023

Andra uppdrag inom föreningen

Förutom styrelsen har ett antal medlemmar utsetts att representera och utföra andra uppdrag för vår förening. För information om namn och uppdrag på personer klicka här nedan:

Föreningen har också följande hedersmedlemmar: 

  • Lars Johansson, 
  • Birgit Johansson,
  • Birger Höglund