Styrelse

Styrelse 2020

NYA STYRELSEN EFTER BESLUT PÅ ÅRSMÖTET 16/2 2020:

Ordförande 

- Yvonne Haglöf, 076 295 91 05 TUMBA 

Kassör 

 - Sten Halvarsson, 072 520 60 52  RÖNNINGE 

Vice Ordförande och Sekreterare 

- Berit Boman, 073 570 84 14 TULLINGE

Ordinarie Styrelseledamöter 

- Eva Lorenz, 070 713 98 81 TUMBA

- Britt Bergh, 070 779 66 33 GRÖDINGE 

- Laila Ahl, 070 972 85 78 TULLINGE  

- Britta Berglund, 075 805 28 38 TUMBA

Suppleant/ersättare 

- Maj-Britt Karlsson, 076 048 28 87 TUMBA
- Inger Sten, 076 339 38 01 TUMBA

 

Bilden nedan är på medlemmarna i styrelsen år 2020.  

 

Från vänster:  Yvonne Haglöf, Inger Steen, Eva Lorenz, Britta Berglund, Maj-Britt Karlsson, Britt Bergh,

Laila Ahl, Sten Halvarsson och Berit Boman.