Andra uppdrag

Andra Uppdrag/Ledamöter

Förutom styrelsen har ett antal medlemmar utsetts att representera och utföra andra uppdrag för vår förening. För information om namn och uppdrag på personer klicka här nedan:

 Föreningen har också följande hedersmedlemmar:

- Helge Erhag  

- Lars Johansson  

- Birgit Johansson