Karolinska Huddinge

Bättre Hjärtvård på Karolinska Huddinge

Vi kan nu med glädje konstatera att hjärtvården i Stockholm blivit mer jämlik när nu Huddinge äntligen kan erbjuda PCI i enlighet med det vi jobbat för.

Det hela började på en kafferast i Uppsala, i samband med Swedeheart-internat, där vi diskuterade problemet med ojämlik PCI-vård i Stockholm.

Det följdes upp med debattartikel i SvD.

I samverkan med våra lokala representanter, vars medlemmar direkt berörs av frågan, lyckades vi genomföra en paneldebatt där samtliga partier i Stockholms län  fanns representerade.

Klicka HÄR och läs i bifogad artikel från SVT Nyheter för att se att våra ansträngningar burit frukt!

Detta är ett konkret exempel på hur vårdpersonal och patientförening tillsammans, utan externa särintressen, kan påverka livsviktiga vårdinsatser genom påverkansarbete.

Med vänlig hälsning

Pelle Johansson  (Handläggare forskning och prevention)