Sittgympa 2019-11-19

Sitt-Gympa

Sittande gymnastik för er som har svårare att röra er.

”Sitt-gympa” under 10 tisdagar. Det är vår gympaledare Lisel Humla som leder detta på ett utomordentligt sätt! 

Start den 24 september under hösten 2019.

Kontakta mig för mera information!

Berit Boman , telefon: 073 570 84 14