Paneldebatt om hjärt-och kärlsjukvården

Välkommen på spännande paneldebatt

Patientföreningen Hjärt-Lung i Stockholms län arrangerar en paneldebatt med rubriken ”Så förebygger vi hjärt-och kärlsjukdomar i Stockholms län”.  Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos såväl män som kvinnor och står för upp till 40 procent av alla dödsfall. Trots senare års minskning i antalet hjärtinfarkter är människor med hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar som hjärtsvikt och förmaksflimmer fortsatt de absolut vanligaste diagnosgrupperna inom sjukvården. Detta borde göra hjärt-och kärlsjukdomar till ett prioriterad område för sjukvården i Stockholms län. Trots detta vittnar våra medlemmar om en sjukvård som är ojämlik beroende på var i länet man bor och nedläggningar av flera specialiserade hjärtkliniker.

 Målet med paneldebatten är en diskussion kring hjärt- och kärlsjukvården i Stockholms län samt följderna av nedläggning av hjärt-kärlkliniker i Stockholms län. Hur förväntas primärvården hantera följderna av dessa nedläggningar och hur påverkar detta i sin tur patienterna och deras vård? Vi har bjudit in Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Dag Larsson, Oppositionslandstingsråd (S) med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor för att förhoppningsvis få svar på dessa frågor.  Program hittar du här.