Kolesterolbehandling bör ges livet ut

Livslång behandling

Det onda kolesterolet LDL orskakar åderförfettning och är en av de vanligaste orsakerna till hjärt-och kärlsjukdomar. Många läkare har tidigare uppmanat patienter med höga kolsterolvärden att fasa ut sina mediciner. Nu visar en ny forskningsstudie som följt 2000 män mellan 50 och 80 år att detta är fel. Befinner man sig i riskgruppen för högt kolesterolvärde bör man fortsätta sin medicinering livet ut. Trots att kvinnor inte omfattades av studien vet man att blodfettssänkande mediciner fungerar lika bra för kvinnor och därför bör rådet även omfatta kvinnor i samma ålder- och riskgrupp.