Fullsatt debatt

Många deltagare var också intresserade av att ta tum-EKG före och efter paneldiskussionen. Frågorna som diskuterades var bland annat vilken vård det ska satsas mest på när det gäller hjärtsjukvården, primär- eller specialistvården och vad som egentligen händer med de hjärtsviktpatienter som fått bättre hjälp tack vare 4D-projektet som nu läggs ned.

Vi vill tacka alla medverkande och alla som tog sig till ABF-huset och visade intresse för dessa viktiga frågor.