Alla hjärtans dag

Program Alla hjärtans dag

17.00    Anita Grandien och Lena Eriksson, ordförandena i föreningarna hälsar välkommen och ger information om respektive förenings verksamhet

17.15  Organisationen MOD – Mer Organdonation

Peter Carstedt, grundare och Emma Dalman, hjärttransplanterad

 18.00  Akut omhändertagande vid hjärtstopp

 Felix Böhm, Specialist i Kardiologi och Internmedicin, forskare, Karolinska Institutet

19.00 Paus, lätt förtäring

19.20 Hjärt-kärlsjukdomar ur kvinnoperspektiv

Professor Karin Schenck-Gustafsson, Karolinska Institutet20.15 Scenario över situation med hjärtlungräddning och hjärtstartare

20.30   Avslutning

 Anmälan görs till stockholm-hlr@hotmail.se eller till Majny Södergren, Föreningen HjärtLung Solna-Sundbyberg, 0707-87 10 16 tfn-tid 16-19, senast 5 februari 2018.