ICD-broschyr

Att leva med ICD

Länsföreningen säljer en informationsbroschyr "Livet med ICD", som går att beställa från Länsföreningens kansli.

Ett långvarigt samarbete mellan hjärtklinikerna som genomför implantat av ICD och föreningen HjärtLung Stockholm, ledde för några år sedan fram till produktion av ett informationsmaterial riktat till ICD-bärare och anhöriga "Livet med ICD".

Om du har genomgått  en ICD-operation på något av de större sjukhusen i Stockholm kan du be din läkare att få med dig ett exemplar av vår ICD broschyr "Livet med ICD".

 

 Beställningsblankett

Beställning av ICD-broschyren "Livet med ICD"
All information du behöver finns att läsa på blanketten ovan. 

Beställningsblanketten skickas till:

Länsföreningen Stockholm HjärtLung

Mejerivägen 4, 2 tr

117 43 STOCKHOLM

info@stockholmslan.hjart-lung.se

 Frågor besvaras på tfn: 08-651 28 10