Kalender

Sammansträdestider

AU- sammaträde den 22 januari kl. 10.00 
Lokal: E18 Eskilstuna

Styrelse sammanträde den 12 februari kl. 10.00
Lokal: E18 Eskilstuna

Årsmöte den 24 mars kl. 10.00
Lokal: Hotel Malmköping

Styrelsesammanträde den 9 april kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

AU- sammanträde: 14 maj kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

Styrelsesammanträde den 4 juni kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

AU- sammanträde: 23 juli kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

Styrelsesammanträde den 13 augusti kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

AU- sammanträde: 10 september kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

Styrelsesammanträde den 8 oktober kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

AU- sammanträde: 12 november kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna

Styrelse sammanträde: 3 december kl. 10.00
Lokal: E 18 Eskilstuna