Styrelsen

Ledamöter

Ordförande

Leif Johnsson

0736-58 82 91
ESKILSTUNA
leifijohnsson@gmail.com

Kassör

Gilbert Hugosson
0702-66 25 54
NYKÖPING
gilbert.hugossons@gmail.com

Sekreterare

Anne-Marie Lekander
016-39 51 11
ESKILSTUNA
ammie.lekander@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot

Gustav Johansson
0150-66 11 64
VALLA
gustavj@spray.se

Ersättare i Styrelsen

Ingvar Kjellberg

0152-13 528
NYKÖPING

Roger Nilsson
073-154 04 41
Nyköping