Styrelsen

Ledamöter

Ordförande

Börje Länn

073-617 42 10
ESKILSTUNA
Epost till Börje

Vice Ordförande

Ingrid Bejborn
0155-21 20 28
NYKÖPING
ingrid.bejborn@bredband.net

Kassör

Gilbert Hugosson
0155-266170
NYKÖPING
Epost till Gilbert

Sekreterare

Lovisa Britt-Inger Hasselqvist
016-143019
ESKILSTUNA
brittinger.hasselquist@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot

Gustav Johansson
0150-66 11 64
VALLA
gustavj@spray.se

Ersättare i Styrelsen

Ingvar Kellberg

0152-13 528
NYKÖPING

Roger Nilsson
073-154 04 41
Nyköping