Vatten- och motionsgympa

Vatten- och motionsgympa Orup

Fotografier från våra aktiviteter vattengymnastik och motionsgymnastik.
Bilderna är från 2014.