2023

Utbildningar och Konferenser 2023

Årsmöte 18 mars

Ordförandedialog 31 mars

Framtidskonferens 12-13 maj

Styrelseutbildning prel 2-3 maj

Kassörsutbildning enl särskild inbjudan av Krister Garin