Utbildning HLR-instruktörer

Utbildning HLR-instruktörer

Datum: 12 oktober kl. 10-15/16
Plats: Kristianstad eller Malmö

I våras ställde vi frågan till samtliga lokalföreningar om behovet och intresset av HLR-instruktörer samt utbildningsbehov.

Behovet är stort:

  • dels av att intressera medlemmar för att åta sig uppdrag som HLR-instruktörer
  • dels en kvalificerad utbildning av nya och ”gamla” instruktörer
  • dels ett behov av att få utbildning av hur vi ska registrera våra insatser i HLR-rådets utbildningsportal.

Instruktörsutbildningen tar 5-6 timmar, exklusive tid för fika och lunch. Max 8 deltagare. Förkunskapskraven enligt HLR-rådet har hårdnat betydligt:

  • deltagit i grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
  • sett instruktionsfilmen Vuxen-HLR
  • läst instruktörsboken Vuxen-HLR
  • genomfört webbutbildningen på grundnivå
  • godkänt resultat på webbutbildning på instruktörsnivå
  • förberett träningsuppgift

Mikael Nissen håller utbildningen i Kristianstad, särskilt om de flesta deltagarna kommer från hans trakter, annars blir det säkert bra i Malmö.

Kanske man borde ha delat upp på två dagar eftersom det annars kan blir en lång dag, om inte alla eleverna genomfört förkunskapskraven. Men det kan läggas in ett extra tillfälle för de som eventuellt inte hinner fullfölja programmet under dagen.

Med hög ambitionsnivå går det att genomföra den 12 oktober om eleverna är anmälda och registrerade i HLR-rådets utbildningsportal senast i början på september så att vi kan beställa böcker och få dem att webbutbilda sig i god tid innan utbildningen.
Med likaledes hög ambition kan vi kanske erbjuda två kurser under hösten, eller rent av en huvudinstruktörsutbildning (som tar ca 5 timmar) i november.

Skicka era svar senast den 5 september till Krister Garin epost Krister.garin@gmail.com

Björn Carlqvist