2022

Aktiviteter 2022

Nedanstående utbildningar och konferenser har vi under 2022

STYRELSEARBETE
Tisdagen den 29 mars mellan kl 10.00-15.00 (styrelsearbete)
Onsdagen den 30 mars (ordförande och sekreterare).

Under dessa två dagar träffas vi och diskuterar styrelsens roller och ansvar samt hur verksamheten i en styrelse fungerar.  Vad gör ordföranden och vad gör sekreteraren.

KASSÖRSTRÄFF
Kassörsträffen den 27 april är flyttad till den 19 och 20 maj. Särskild inbjudan och program kommer senare.

Prel blir innehället den 19 maj en grundläggande utbildning för kassörer. Den 20 maj inriktas mot genomgång av nuvarande bokföringssystem samt hur vi vill ha det i framtiden med ev gemensamt bokföringssystem. Vi tar då också upp hur de föreningar som idag använder Riksförbundets ekonomisystem skall kunna gå över till annat system från 2023-01-01.

ORDFÖRANDEDIALOG
Den 6 maj träffas vi i vår återkommande ordförandedialog. Vid detta tillfälle ägnar vi en hel del av tiden till Kongressärenden. Inbjudan och program kommer i god tid. Plats Höllviken.

STYRELSEARBETE
Ny utbildning i styrelsearbete 30-31 augusti.
Ny inbjudan skickas ut.

FRAMTIDSKONFERENS
Den 16-17 september äger vår återkommande Framtidskonferens i Höllviken rum. Inbjudan och program kommer i god tid.