Utbildningar o konferenser 2020

Utbildningar och Konferenser 2020

Nu när våren och sommaren är över, är det dags att ta itu med höstens och vinterns verksamhet. Tyvärr fick vi ställa in våra aktiviteter under våren pga coronakrisen. Vi hoppas på att vi till hösten kan samlas på våra aktiviteter igen.

Inbjudningar och anmälningsblanketter skickas ut i slutet av sommaren

Utbildning i styrelsearbete, ordförande, kassör och sekreterare  2 sept, 9 sept, 16 sept och 23 sept
Mycket intressanta frågor tas upp om bl a vad som håller igång en förening.  Första dagen samlas vi alla och därefter är de andra dagarna vikta för ordförande 9/9, kassör 16/9 och sekreterare 23/9.  Vi har utbildningen på länsföreningens kansli i Malmö mellan kl 10.00-16.00.

Ordförandedialog 11 sept

Denna dagen viker vi åt att blicka framåt. Ordförandedialogen vänder sig i första hand till ordförande i lokalföreningen. Är hen förhindrad skall vice ordförande eller annan styrelsemedlem deltaga. Varje lokalförening skall sända två representanter.

 

Motionsledare 7 okt

Vi kommer att träffa alla motionsledare på en dag och då delas vi upp i de grupper ni tillhör. Ni kommer att få sitta och prata med varandra och utbyta erfarenheter och ge tips, kanske byta lite musik med varandra.  Tag med era program och er musik som ni har hemma. Vi kommer att träffas på Höörs Gästgivaregård, Höör.

 

Gemensam träff för HLR-instruktörer den 19 okt

HLR-verksamheten inom Länsföreningen har som inriktning att stödja och vidareutveckla lokalföreningarnas arbete att engagera instruktörer och även på sikt få fler huvud-instruktörer. Vi kommer att träffas i lokalföreningen i Kristianstads lokal.

 

Framtidskonferens 6-7 nov i Höllviken

Konferensen är en två-dagarskonferens med övernattning. Vi kommer att bjudas på intressanta föreläsningar samt umgås och ha trevligt.  Vi bjuder in 3-4 personer från varje lokalförening.

 

Anmälan gör du/ni på anmälningsblanketten som sänds ut tillsammans med inbjudan. Behöver du/ni fler anmälningsblanketter så kopiera upp fler.