Utbildningar/konferenser 2017

Utbildningar/konferenser 2017

ANDNINGSYOGA

Tid: Lördag 4 mars och 11 mars 2017
Plats: HjärtLung Helsingborgs lokaler Kurirgatan 1,
Helsingborg
Senaste anmälningsdag: Tisdag 21 februari 2017
Minsta antalet deltagare: 6 deltagare.Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivi-
tetsledare inom andningsyoga. Inga särskilda förkunskaper krävs.

ORDFÖRANDEUTBILDNING

Tid: Onsdag 22 mars 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104, Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 19 mars 2017
Minsta antalet deltagare: 3 deltagare.Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till ALLAmedlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Vi diskuterar tillsammans vad en ordförandes uppgifter är, vad man
skall tänka på som ordförande. Det handlar om beslutfattande, ordfö
randes juridiska ställning samt ledarskap. Kursen skall ge kunskaper,
inspiration till att eventuellt bli ordförande (inget krav). Dessutom
ska den stimulera till kreativt tänkande.

KASSÖRUTBILDNING

Tid: Onsdag 29 mars 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104, Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 26 mars 2017
Minsta antalet deltagare: 3 deltagare. Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Kassörens uppgift i en förening är betydelsefull. Kursen presenterar
kassörsuppdraget på olika område. Vi lär oss lite om hur ekonomin
fungerar och hur man kan dokumentera ekonomiska händelser. Även
de juridiska kraven som hör samman med kassörsuppdraget belyses.

SEKRETERARUTBILDNING

Tid: Onsdag 5 april 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104, Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 31 mars 2017
Minsta antalet deltagare: 3 deltagare. Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Vi diskuterar till sammans vad en sekreterares uppgifter kan vara. En
sekreterares arbete går ut på att avlasta en ledande befattningshavare
i dennes korrespondens och tekniska och organisatoriska uppgifter.
Allt efter arbetsplats varierar graden av självständighet i arbetet. Vi
kommer fram till vilka arbetsuppgifter som kan vara lämplig för en
sekreterare i en lokalförening.

HLR INSTRUKTÖR

Tid: Tisdag 18 april 2017
Plats: Föreningen HjärtLung Kristianstads lokaler Näsbychaussén 21 291 35 KRISTIANSTAD
Senaste anmälningsdag: Måndag 20 mars 2017
Minsta antalet deltagare: 3 deltagare. Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivitetsledare inom HLR. Förkunskapskravet är att man genomgått grundkurs i HLR/DHLR. Den tidiga anmälningstiden beror på att vi skall ha möjligheter att beställa litteratur som skall skickas ut till deltagarna.

ORFÖRANDEDIALOG

Tid: Fredag 21 april
Plats: Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg 4, 243 30 Höör
Senaste anmälningsdag: Tisdag 18 april 2017

Ordförandedialogeträffar vänder sig till ordföranden i lokalföreningarna. Kan inte ordförande SKALL annan styrelsemedlem delta. Varje lokalförening kan sända två representanter. Vi startar c:a 10.00 och avslutar c:a 14 - 14.30. Lunch ingår.

Tanken är att lokalföreningarna och länsföreningen skall kunna utbyta information. Vi varje tillfälle kommer en liten programpunkt att vara inlagd. Programpunkten kommer troligen att ha anknytning till Region Skåne.

STRESSUTBILDNING

Tid: Onsdag 17 maj 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104, Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 5 maj 2017
Minsta antalet deltagare: 3 deltagare. Vid färre deltagare ställs kursen in.

Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Stressreaktion är kroppens normala svar på fara, hot eller utmaning. Det är den kroniska stressen som kan innebära en fara för hälsa och välbefinnande. Vi diskuterar tillsammans vad stress är och hur den kan motverkas. Vi tittar på olika modeller för att kunna hantera stress i olika former.