årsmöte 2020

Årsmöte 21 mars INSTÄLLT Årsmötet genomförs som videomöte den 15 maj

Som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställs Länsföreningen HjärtLung Skånes årsmöte in den 23 mars.

Datum för ny tidpunkt kommer vi att informera berörda om i god tid.

Nytt datum för Årsmötet blir den 15 maj som videomöte