Årsmöte 19 mars 2022

Årsmöte 19 mars 2022

Tid: Lördagen den 19 mars 2022 kl 10.00

Plats: Västra Fäladens Folkets Hus Pjäsgatan 18 Landskrona

Varje lokalförening äger rätt att sända två röstberättigade ombud. Anmälan av deltagande ombud senast 5/3.

Ledamot i länsföreningens styrelse, revisorer, valberedning samt anställda inom läns- och lokalföreningar är inte valbara som ombud till årsmötet. Enskild medlem i lokalförening har rätt att närvara vid årsmötet och har yttranderätt.