Styrelsen med foton

Styrelsen med foton

Styrelsens kontaktuppgifter

            Bengt-Åke 2022.JPG

Jan Nilsson
Ordförande
0708-79 65 13
Tomelilla

Judit Pålsson
Sekreterare
0709-920 153
Bengt-Åke Strid
Kassör


     IMGP0005.JPG
Lars-Göran Jönsson
vice ordförande
0708-160 254
Tomelilla
 Monica Persson
Ledamot
073-424 72 13


Eva Gustavsson
Ledamot
0708-110 197
     
 Inga-Lill Håkansson
Ledamot
tel 0733263328

Lilian Larsson
Ersättare

Rosita Nilsson
Ersättare