Infoträff med dr Beata Olejnicka 2017

Infoträff med dr. Beata Olejnicka

Ett mycket intresant föredrag av dr Beata som är specialist på lungor och dess sjukdomar. Drygt 80 personer hade mött upp.