Inför årsmötet den 19 februari 2022

Inför årsmötet den 19 februari 2022

Inför årsmötet den 19 februari, så vill vi att eventuella avsägelser ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 november.