Infomöte Missing

Infomöte med Missing People

Föreningen Österlen HjärtLung

har hållit möte i St:Olofs Medborgarhus för både allmänhet och medlemmar. Ordförande Jan Nilsson hälsade de drygt 50 personerna hjärtligt välkomna. Därefter lämnades ord och ton över till trubaduren Ricard Persson för lite uppvärmning innan kvällens föredragshållare.

Jessica Olsson och Andreas Brettman presenterade sina respektive åtaganden i Missing People. Andreas fortsatte med att berätta om en mycket välstrukturerad organisation som är uppbyggd helt på ideellt arbete sånär som på 2 adminstrativa personer. Han hade åhörarna i sitt grepp som den eldsjäl han verkar vara när det framkom att hans ordinarie arbetstid var 40 timmar i veckan och att han sedan lägger lika många på Missing People. Efter en frågestund serverades kaffe med bulle och en insamlingsbössa gick runt och fylldes raskt av deltagarna. Birgit Löfvall berättade att sjukhuset i Simrishamn nu har flera nya läkare och att röntgenavdelningen där har gott om tider, så vi bör utnyttja den i stället för Ystad. Hon bad också om frivilliga att hjälpa till med föreningens aktiviteter, och gärna kandidater till styrelsen.

Kvällen avslutades med ytterligare underhållning av trubaduren som både berättade historier, sjöng och ledde allsång.

 

Missing peoples Andreas Brettman

Trubaduren Ricard Persson