Styrelse

Styrelse

Ordförande

Björn Carlqvist
070-3949555
SÖDRA SANDBY
bcarlqvist44@gmail.com

Vice ordförande

Lennart Ekdahl
0704-797552
LUND
lennart.ekdahl@hem.utfors.se

Kassör

Lennart Hansson
076-6330696
Kävlinge                                                                                                                 Lennart.Hansson16@gmail.com

lSekreterare 

Vakant vik Tommy Östbring

Ordinarie Styrelseledamot

Eric Andersson
046-122448
LUND
andersson.kel@gmail.com

Eva Sjödahl                                                                                                                                                             070-7858983                                                                                                                                       STAFFANSTORP

larseva@hotmail.com

Ersättare i Styrelsen

Tommy Östbring                                                                                                                                                          072-2537028                                                                                                                                                                Lund                                                                                                                                                            ostbring.tm@telia.com

Eva Norrman                                                                                                                                                                046-148264                                                                                                                                                                LUND                                                                                                                                           eva.norrman@bredband.se