Tirups örtagård 5 maj

Tirups örtagård

Vi följer upp höstens besök på Tirups örtagård och väl där får vi en guidad tur. Vi samlas vid lokalen kl 13.30 för gemensam transport till Tirup. Den guidade turen startar kl 14.00. Besöket är gratis men ta med 20 kr till berörd chaufför och pengar för ev fika. Anmälningslista i lokalen eller till någon i styrelsen.