Stroke 28 april

Stroke 28 april INSTÄLLT

Månadsmötet ägnas åt stroke som är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Överläkare Gunnar Andsberg SUS/Lund informerar om diagnos, behandling och rehabilitering av strokepatienter.