Föreningsmöte Apné 8 nov kl 18.00

Föreningsmöte Apné 8 november kl 18.00

Kent Rickbo och/eller Svenarne Hansson från Apné-föreningen Syd berättar om Sömnapné; en sjukdom som många har utan att veta om det. Man uppskattar att 700 000 svenskar i alla åldrar har sjukdomen. Föreningen Apné Syd som arbetar för att förbättra livssituationen för personer med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen samt bidra till att skapa kontakter, i syfte att stötta denna grupp funktionshindrade och deras närstående.