Årsmöte 25 febr

Årsmöte 25 febr

Se separat inbjudan. Anmälan senast den 15 febr. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på kaffe och macka. Vi ger då också utrymme för samvaro och samtal. Anmälningslista i lokalen eller till någon i styrelsen