Senioren i Hässleholm den 9 nov

Senioren i Hässleholm den 9 nov 2016

 

Föreningen HjärtLung Hässleholm hade en info-träff på Senioren i Hässleholm den 9 nov och eftersom november är lungmånad så var ämnet sjukdomen KOL. Lungläkaren och forskaren Beata Olejnicka 
föreläste om varför vi drabbas av KOL. Detta beror till största delen på rökningen. Därefter gick hon in på hur snabbt vi kan få en diagnos och hur sjukdomen behandlas. Sedan fick deltagarna prova en del av det material som användes för att ställa diagnosen KOL. Trots det ymniga snöfallet var det en tapper skara som kom och lyssnade på ett mycket intressant föredrag.