Aktivitetsavslutning 2019-12-03

Aktivitetsavslutning 2019-12-03

 

Föreningen HjärtLung bjuder in till Aktivitetsavslutning 2019-12-03 kl. 18.00 i föreningslokalen. 

Kostar 100,-/pers. Anmälan göres senat 29/11 på anmälningslistan på anslagstavlan i lokalen eller till kansliet. Tel:042-59622. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!